Điều chỉnh mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới

M.Đ 11/04/2014 08:11

Bộ NN&PTNT vừa hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới cho năm 2013 và 2014. Cụ thể, mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới khu vực nông thôn cả nước năm 2013 là 21 triệu đồng/người, năm 2014 là 23 triệu đồng/người; mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới đối với các vùng: dân tộc miền núi phía Bắc (năm 2013 là 14 triệu đồng/người, năm 2014 là 16 triệu đồng/người); vùng Bắc Trung Bộ (năm 2013 là 15 triệu đồng/người, năm 2014 là 17 triệu đồng/người); duyên hải Nam Trung Bộ (năm 2013 là 19 triệu đồng/người, năm 2014 là 21 triệu đồng/người)…

Thu nhập bình quân đầu người được tính bằng cách chia tổng thu nhập trong năm của hộ dân cư cho số nhân khẩu của hộ; mức thu nhập bình quân đầu người/năm của xã sẽ do xã tự điều tra, thu thập thông tin và tính toán theo hướng dẫn thống nhất của Tổng cục Thống kê.

M.Đ

M.Đ