[Infographic] - Chuỗi các sự kiện đặc sắc tại “Tam Kỳ - Lễ hội mùa hoa sưa” năm 2023

BÙI HUÂN - NGUYỄN TUẤN 22/02/2023 14:21

(QNO) – Nhằm tiếp tục quảng bá, giới thiệu về hình ảnh đất và người Tam Kỳ, UBND TP.Tam Kỳ sẽ tổ chức chuỗi 20 hoạt động, sự kiện đặc sắc trong 3 tuần (từ 8/4 – 30/4) trong lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa” năm 2023.

 

BÙI HUÂN - NGUYỄN TUẤN