Quảng Nam yêu cầu các hồ chứa thủy điện vận hành đúng quy trình

AN BÌNH 01/11/2023 14:43

(QNO) - Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh có công văn đề nghị các hồ thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Đắk Mi 4, Sông Tranh 2 vận hành đúng quy định, quy trình đã ban hành.

Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty CP Thủy điện Đắk Mi, Công ty Thủy điện Sông Tranh tổ chức vận hành các hồ thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Đắk Mi 4, Sông Tranh 2 đảm bảo nguyên tắc vận hành, mực nước quy định tại Bảng 1 và chuyển chế độ vận hành theo quy định Quy trình 1865.

Theo bản tin dự báo lũ về hồ chứa thủy điện Đak Mi 4 của Công ty CP Thủy điện Đak Mi, vào lúc 10 giờ sáng nay 1/11, mực nước hồ Đắk Mi 4 là 254,57m, mực nước ở hạ lưu là 105,8m. Dự báo từ 16-22 giờ ngày 1/11, lượng nước trung bình đến hồ là 334.6m3/s lưu lượng nước xả tràn trung bình là 185m3/s, tổng lưu lượng xả là 285,59m3/s.

AN BÌNH