Tạo sinh kế bền vững cho người dân lưu vực hồ chứa thủy điện

NAM PHƯƠNG 03/11/2023 10:33

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình sinh kế cho người dân lưu vực các hồ thủy điện trên địa bàn Quảng Nam đến năm 2025.

Phát triển đồng thời các dịch vụ để hỗ trợ phát triển nghề nuôi cá lồng bè. Ảnh:N.P
Tiếp tục hỗ trợ phát triển nghề nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện. Ảnh: N.P

Chương trình nhằm huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển sinh kế cho người dân tại lưu vực các hồ chứa thủy điện, góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình của Chính phủ triển khai trên địa bàn tỉnh.

Cùng với phát triển thủy điện, kết hợp đa dạng các loại hình, mô hình phát triển kinh tế, kêu gọi đầu tư để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, tạo công ăn việc làm, đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân.

Chương trình đặt mục tiêu trong năm 2023 mỗi huyện có hồ chứa thủy điện hoàn thành tối thiểu 1 mô hình phát triển sinh kế cho người dân lưu vực hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh. Năm 2024, mỗi huyện có hồ chứa thủy điện hoàn thành tối thiểu 2 mô hình phát triển sinh kế cho người dân lưu vực hồ chứa thủy điện.

Đến năm 2025, tất cả huyện có hồ chứa thủy điện đều có các loại mô hình sinh kế bền vững cho người dân.

Để đạt mục tiêu đề ra, chương trình đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Nâng cao nhận thức, năng lực cho chính quyền địa phương, người dân, cộng đồng người dân tại các lưu vực hồ chứa thủy điện; tiếp tục hỗ trợ phát triển các mô hình nuôi tại miền núi, đặc biệt là các lòng hồ thủy điện chưa triển khai mô hình nuôi cá lồng bè.

Phát triển đồng thời các dịch vụ để hỗ trợ phát triển nghề nuôi cá lồng bè như: Dịch vụ cung cấp cá giống, dịch vụ tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ thức ăn và thú y thủy sản... Hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã nuôi cá lồng bè để phát triển các vùng nuôi cá đủ quy mô, số lượng và chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường...

NAM PHƯƠNG