Gần 26 tỷ đồng vốn vay cho đối tượng nghèo ở Tiên Phước từ Chương trình tài chính vi mô

N.HƯNG 22/11/2023 16:39

(QNO0 - Sáng nay 22/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiên Phước phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới đóng trên địa bàn huyện tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình tài chính vi mô năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Từ nguồn vốn vay của chương trình tài chính vi mô giúp nhiều hộ nghèo Tiên Phước phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ảnh:N.HƯNG
Từ nguồn vốn vay của Chương trình tài chính vi mô giúp nhiều hộ nghèo Tiên Phước phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ảnh:N.HƯNG

Năm 2023, Hội LHPN huyện Tiên Phước phối hợp với tổ chức Tầm nhìn thế giới triển khai thực hiện Chương trình tài chính vi mô đạt được những kết quả nhất định, cung cấp vốn kịp thời cho người dân sản xuất kinh doanh. Chương trình tài chính vi mô đã cung cấp tín dụng theo hình thức tín chấp, vay theo tổ nhóm, hoàn trả dần lãi gốc cho các nhóm mục tiêu hộ nghèo, cận nghèo, hộ thu nhập thấp, hộ có trẻ em dễ bị tổn thương tại 14 xã, thị trấn.

Chương trình tài chính vi mô đã cung cấp vốn vay cho 1.366 khoản vay với số tiền 25,7 tỷ đồng cho 1.457 hộ vay. Hiện tại có 1.521 món vay với dư nợ 13.3 tỷ đồng. Trong năm phát triển mới 311 hộ vay. Trong đó, 92% hộ vay vốn là nữ làm chủ hộ; 82,8% hộ vay vốn có trẻ em; 8% số hộ nghèo, cận nghèo tham gia vay vốn. Theo thống kê có 58% hộ vay về phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, 30% hộ vay về phát triển dịch vụ, thương mại, buôn bán và 12% hộ vay về an sinh.

Ngoài ra, năm 2023, Chương trình tài chính vi mô cũng cung cấp các dịch vụ phi tài chính như tổ chức các khóa tập huấn nâng cao kiến thức về quản lý tài chính; lập kế hoạch kinh doanh, khởi sự kinh doanh, tín kiệm, ngăn ngừa tín dụng đen, bảo vệ an toàn cho trẻ em… cho các hộ vay vốn.

Tuyên dương khen thưởng cho 2 cụm trưởng đã hoàn thành xuất sắc các tiêu chí hoạt động Chương trình tài chính vi mô năm 2023. Ảnh:N.HƯNG
Tuyên dương khen thưởng cho 2 cụm trưởng đã hoàn thành xuất sắc các tiêu chí hoạt động Chương trình tài chính vi mô năm 2023. Ảnh:N.HƯNG

Dịp này, Hội LHPN huyện Tiên Phước tuyên dương khen thưởng cho 2 cụm trưởng đã hoàn thành xuất sắc các tiêu chí hoạt động Chương trình tài chính vi mô năm 2023.

N.HƯNG