Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến cuối tháng 7/2023 đạt gần 7.000 tỷ đồng

Q.VIỆT 22/08/2023 17:12

(QNO) - Bà Lê Thị Kim Anh - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam cho biết, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 7 đạt gần 7.000 tỷ đồng (tăng 494 tỷ đồng so với cùng thời điểm năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng đạt 8%).

Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng. Ảnh: Q.VIỆT
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng. Ảnh: Q.VIỆT

Triển khai tín dụng chính sách năm 2023 đã hoàn thành 82% kế hoạch giao với 138.353 hộ còn dư nợ, 19 chương trình tín dụng và dự án đang thực hiện. Tín dụng ưu đãi tập trung vào nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 68,4%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (chiếm 12,%); giáo dục và đào tạo (chiếm 4,4%)…

Chi nhánh Ngân hàng CSXH Quảng Nam giải ngân vốn vay đến người dân. Ảnh: Q.VIỆT
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam giải ngân vốn vay đến người dân. Ảnh: Q.VIỆT

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng trong thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng.

Tín dụng chính sách tiếp sức người dân xây dựng nhà ở. Ảnh: Q.VIỆT
Tín dụng chính sách tiếp sức người dân xây dựng nhà ở. Ảnh: Q.VIỆT

Đi đôi với việc mở rộng quy mô tín dụng, toàn chi nhánh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng. Tăng chất lượng hoạt động tại điểm giao dịch xã; hoạt động tổ tiết kiệm & vay vốn được kiểm soát chặt chẽ; bình xét cho vay dân chủ, công khai, minh bạch; rà soát xử lý kiên quyết những trường hợp nợ chây ỳ, nợ bỏ nơi cư trú. Công tác xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan được quan tâm, qua đó đã giúp hộ nghèo, chính sách kịp thời khắc phục được khó khăn.

Đến ngày 31/7, nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm tỷ lệ 0,17%, chất lượng tín dụng ổn định.

Q.VIỆT