Mặt trận huyện Thăng Bình ký kết các chương trình phối hợp

M.TÂN - H.NĂM 12/08/2023 15:15

(QNO) - Chiều 11/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình và Phòng LĐ-TB&XH, Phòng Kinh tế - hạ tầng ký kết các chương trình phối hợp.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện ký kết Chương trình phối hợp. Ảnh: T.N
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình và Phòng LĐ-TB&XH ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: T.N

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình và Phòng LĐ-TB&XH ký kết phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 với các nội dung như: tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ Mặt trận các cấp, ngành LĐ-TB&XH, cộng đồng dân cư về công tác giảm nghèo bền vững, đặc biệt là cán bộ làm công tác giảm nghèo.

Vận động người nghèo, hộ nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội. Định kỳ hằng năm hai đơn vị đánh giá kết quả thực hiện, năm 2025 tổng kết thực hiện chương trình phối hợp.

Mặt trận huyện và Phòng Kinh tế - hạ tầng ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới với các nội dung như: triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa theo phương thức truyền thống và hiện đại, tăng cường ứng dụng thương mại điện tử.

Triển khai đồng bộ, linh hoạt các hoạt động kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam; tổ chức hội chợ trưng bày sản phẩm địa phương, các chuyến đưa hàng Việt Nam về nông thôn, các điểm bán hàng Việt Nam; triển khai các biện pháp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng Việt Nam đảm bảo chất lượng đến với người tiêu dùng...

M.TÂN - H.NĂM