Phối hợp thực hiện các hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn Nam Giang

VĂN THỦY 18/07/2023 10:34

(QNO) - Chiều 17/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang phối hợp Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ký kết chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.

MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ký kết Chương trình phối hợp.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: VĂN THỦY

Tại buổi ký kết, hai bên thống nhất các các nội dung phối hợp như: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách; tuyên truyền sâu rộng phong trào “Nam Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tháng cao điểm “Vì người nghèo”; kêu gọi tăng cường nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo và bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các chương trình tín dụng; tuyên truyền mô hình hiệu quả, cách làm hay trong hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững...

Định kỳ hằng năm, hai bên phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện; sau 3 năm, 5 năm tiến hành tổng kết và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.

VĂN THỦY