Kéo dài thời gian bố trí vốn và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 sang 2023

TÙNG CHI 11/05/2023 11:44

(QNO) - Ngày 10/5, UBND tỉnh có công văn về việc kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 sang năm 2023.

Thực hiện Công văn số 3394 ngày 5/5/2023 của Bộ KH&ĐT về thông báo kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 sang năm 2023; UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh cùng chủ đầu tư các dự án theo Công văn số 3394 căn cứ danh mục, mức vốn ngân sách trung ương thuộc kế hoạch vốn 2022 được Bộ KK&ĐT thông báo kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 để phối hợp với cơ quan Kho bạc Nhà nước thực hiện các thủ tục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đến hết ngày 31/12/2023 theo quy định.

Các chủ đầu tư theo Công văn 3394 gồm: Sở NN&PTNT, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND các huyện Đông Giang, Nam Trà My chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao và thanh, quyết toán theo đúng quy định.

UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan để giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 được kéo dài thời gian giải ngân, đảm bảo tiến độ, kế hoạch, thời hạn giải ngân theo quy định; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý các phát sinh, vướng mắc (nếu có).

TÙNG CHI