759 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2022

P.V 22/12/2022 16:56

* 594 thí sinh đủ điều kiện dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức(QNO) - Ngày 22/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3510 phê duyệt danh sách 759 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Cùng ngày, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3511 phê duyệt danh sách 594 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Theo Kế hoạch 7391 (ngày 8/11/2022) của UBND tỉnh về tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức năm 2022, Quảng Nam tuyển 377 chỉ tiêu (244 viên chức, 133 công chức) làm việc tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tại cuộc làm việc về công tác tổ chức kỳ tuyển dụng vào ngày 16/12 vừa qua, Sở Nội vụ thông tin, dự kiến thời gian tổ chức kỳ thi vòng 1 với công chức vào ngày 8 - 9/1/2023; thi vòng 2 (cả công chức và viên chức) vào ngày 12/1/2023 tại Trường Đại học Quảng Nam. Đề thi trắc nghiệm vòng 1 và đề thi viết vòng 2 do Viện Khoa học Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ đảm nhận.

Sau khi kết thúc kỳ thi sẽ tiến hành chấm thi từ ngày 14 - 17/1/2023 và công bố kết quả vòng 2. Sau khi nhận đơn, phúc khảo, dự kiến ngày 8 - 15/2/2023 UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng.

Xem danh sách 594 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức (vòng 2) tại đây.

Xem danh sách 759 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức tại đây.

P.V