Quảng Nam yêu cầu khẩn trương xây dựng Kế hoạch ứng phó thảm họa động đất, sóng thần

P.V 24/08/2022 11:36

(QNO) - Ngày 24.8, UBND tỉnh có Công văn số 5588 yêu cầu các ngành, đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến động đất, khẩn trương xây dựng Kế hoạch ứng phó thảm họa động đất, sóng thần sau khi có Công điện của Thủ tướng yêu cầu đánh giá mức độ nguy hiểm, khắc phục hậu quả động đất tại Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương và các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện triển khai theo dõi chặt chẽ diễn biến động đất; rà soát, chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong Phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Trong đó tập trung khẩn trương xây dựng Kế hoạch ứng phó thảm họa động đất, sóng thần ở các cấp trên địa bàn.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức theo dõi sát tình hình, kiểm tra, đánh giá cụ thể thiệt hại (nếu có) do động đất, nhất là nhà ở của người dân, cơ sở hạ tầng thiết yếu (hồ đập thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông, cơ sở y tế, giáo dục); huy động lực lượng và nguồn lực hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại và khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hại để ổn định cuộc sống người dân, bảo đảm an toàn công trình theo quy định.

Cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời đến người dân về động đất, dư chấn động đất, thiệt hại do động đất (nếu có), tránh tâm lý hoang mang, nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của động đất, kịp thời thông tin, cảnh báo, chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó kịp thời.

Sở Công Thương, Sở NN&PTNT chỉ đạo kiểm tra, đánh giá ảnh hưởng của động đất đến an toàn hồ đập, chủ động triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn hồ đập.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra, đánh giá ảnh hưởng của động đất đến công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là trên các tuyến giao thông chính, chủ động triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn.

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Đài Truyền thanh các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng ứng phó với động đất xảy ra cho người dân để tăng cường kỹ năng chủ động ứng phó, tránh hoang mang, hoảng loạn khi động đất xảy ra. 

 Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện trực ban 24/24 giờ; kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố; theo dõi chặt chẽ diễn biến động đất, thường xuyên báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên.

P.V