Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 với tỉnh Lào Cai

KHÁNH LINH 29/07/2022 11:06

(QNO) – Chiều 28.7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam có buổi làm việc với đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai đến tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai hoc tập kinh nghiệm BCĐ 35 tại Quảng Nam. Ảnh:K.L
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai hoc tập kinh nghiệm Ban Chỉ đạo 35 tại Quảng Nam. Ảnh:K.L

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, để công tác đấu tranh phản bác đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo 35, ban hành quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên, trách nhiệm của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động đấu tranh phản bác.

Xây dựng, kiện toàn Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 là cán bộ thuộc các ngành, lĩnh vực có thành viên Ban Chỉ đạo 35 và một số ngành liên quan làm đầu mối trao đổi thông tin. Tổ chức giao ban định kỳ hoặc đột xuất khi có vấn đề phức tạp, nhạy cảm để trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình và phối hợp tham mưu đấu tranh phòng, chống.

Lực lượng tham gia đấu tranh phản bác là những người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, tin tưởng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có khả năng viết bài, comment đấu tranh phản bác, thành thạo việc truy cập và sử dụng internet, nhất là đưa tin, bài, comment trên các blog, fanpage...

Phát hiện, đào tạo những cây bút trẻ tâm huyết, có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng để tham gia lực lượng đấu tranh, phản bác trên không gian mạng. Đồng thời, phối hợp xây dựng, lập hệ thống facebook trong đoàn thể chính trị - xã hội để chia sẻ, trao đổi thông tin, nắm bắt các luồng tư tưởng, lồng ghép bài viết định hướng tuyên truyền và đấu tranh phản bác.

Dùng mạng xã hội facebook "bạn chia sẻ với bạn" giữa những người trong các tổ chức chính trị - xã hội với những người bạn ở bên ngoài để chia sẻ, trao đổi thông tin, lồng ghép nội dung định hướng tuyên truyền, hình thành hiệu ứng tích cực lan tỏa trong mạng xã hội, tạo sức đề kháng kịp thời trước những thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Phát triển đội ngũ cộng tác viên trong giới trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên, nhất là cán bộ công tác trong ngành tuyên giáo có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý luận, luận chiến tốt, tâm huyết, thành thạo internet, có năng lực viết tin bài đấu tranh có sức thuyết phục.

Thống nhất cơ chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 35 tỉnh với Ban Chỉ đạo 35 huyện, thực hiện theo cơ chế trao đổi thông tin hai chiều, thay việc trao đổi thông tin qua văn bản bằng việc sử dụng “Hệ thống Mocha35" để đảm bảo nhanh, kịp thời giữa hai cấp. Nắm bắt tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là liên quan đến các vụ việc nhạy cảm, phức tạp, kịp thời tham mưu chỉ đạo định hướng ngay các biện pháp đấu tranh.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai, hiện nay mô hình tổ chức của Ban Chỉ đạo 35 ở mỗi địa phương có những tương đồng và khác nhau nên cần học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để rút ra những kinh nghiệm quý. Sau chuyến đi này, tỉnh Lào Cai sẽ đúc kết những kinh nghiệm hay để triển khai tại địa phương.

KHÁNH LINH