Thiên tai, dịch bệnh làm gia tăng tỷ lệ tái nghèo ở Đông Giang

DIỄM LỆ 27/05/2022 14:44

(QNO) - Chiều nay 27.5, Ban Văn hóa - xã hội của HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với HĐND, UBND huyện Đông Giang về việc thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết 13 năm 2017 của HĐND tỉnh. 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với huyện Đông Giang vào chiều nay. Ảnh: D.L
Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc với huyện Đông Giang vào chiều nay. Ảnh: D.L

Thực hiện Nghị quyết 13, giai đoạn 2017 - 2021, toàn huyện Đông Giang có 1.244 hộ đăng ký và thoát nghèo bền vững. Đến năm 2021, khi rà soát lại hộ nghèo, toàn huyện có 782 hộ thoát nghèo bền vững rơi lại vào hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025.

Số hộ nghèo hiện nay của huyện là 3.905 hộ (tỷ lệ 52,88%), cận nghèo là 153 hộ (tỷ lệ 2,07%). Nguyên nhân được xác định là do dịch bệnh, thiên tai làm đời sống người dân khó khăn, lao động mất việc làm...

Đoàn giám sát khảo sát thực tế ở hộ nghèo. Ảnh: D.L
Đoàn giám sát khảo sát thực tế ở hộ nghèo. Ảnh: D.L

Huyện Đông Giang đã thưởng tiền mặt cho 1.342 hộ thoát nghèo bền vững; cấp 933 thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ chi phí học tập co 2.643 học sinh, sinh viên; cho vay 1.704 hộ, kinh phí hỗ trợ lãi suất hơn 6,3 tỷ đồng.

Công tác giảm nghèo của huyện còn nhiều khó khăn, kết quả đăng ký thoát nghèo bền vững thấp, còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước, số hộ tái nghèo cao...

Huyện Đông Giang kiến nghị cần có chính sách thay thế Nghị quyết 13 phù hợp trong giai đoạn mới; nâng mức cho vay đối với hộ đăng ký thoát nghèo bền vững, có ý chí vươn lên thoát nghèo...

Đoàn giám sát đánh giá qua khảo sát thực tế và làm việc với các xã A Ting, xã Ba, việc thực hiện Nghị quyết 13 trong thực tế chưa đạt được mục tiêu như nghị quyết đặt ra, phần đông người dân còn rất thụ động, không có ý thức vươn lên thoát nghèo bền vững mặc dù có sức lao động. Chính vì thế mà khi chuẩn tăng lên thì hộ tái nghèo nhiều, giảm nghèo không mang tính bền vững. 

Qua đợt giám sát này, Ban Văn hóa - xã hội HĐNĐ tỉnh sẽ tổng hợp kiến nghị của tất cả các địa phương, khảo sát thực tế, để từ đó nghiên cứu, đề xuất những định hướng tiếp theo trong việc thực hiện chính sách giảm nghèo trong toàn tỉnh.

DIỄM LỆ