Giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tại Đại Lộc

DIỄM LỆ 11/05/2022 08:56

(QNO) - Sáng nay 11.5, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh có buổi giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết 13 năm 2017 của HĐND tỉnh, thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2021.

Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại xã Đại Hưng. Ảnh: D.L
Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại xã Đại Hưng. Ảnh: D.L
Đợt giám sát chuyên đề nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác giảm nghèo ở các địa phương, tìm hiểu chuyên sâu từ thực tiễn cơ sở trong thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững.
UBND xã Đại Hưng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 13 HĐND tỉnh. Ảnh: D.L
UBND xã Đại Hưng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 13 HĐND tỉnh. Ảnh: D.L
Trên cơ sở đó, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh có căn cứ đề xuất HĐND tỉnh về việc có nên tiếp tục thực hiện chính sách này nữa hay không trong giai đoạn tiếp theo. Tại xã Đại Hưng, số hộ nghèo còn lại là 38 hộ (trong đó có 18 hộ nghèo bảo trợ xã hội). 

Thực hiện Nghị quyết số 13, xã Đại Hưng có số hộ đăng ký thoát nghèo năm 2017  là 17 hộ thoát nghèo/87 chỉ tiêu giao; năm 2018 có 21 hộ thoát nghèo/60 chỉ tiêu; năm 2019  có 9 hộ thoát nghèo/30 chỉ tiêu; năm 2020 có 23 hộ thoát nghèo/36 chỉ tiêu và năm 2021 đạt chỉ tiêu 10/10 hộ thoát nghèo.

Về thực hiện chính sách, địa phương thưởng 5 triệu đồng/hộ nghèo đăng ký và thoát nghèo bền vững; hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp bù 100% học phí, thưởng cộng đồng thôn có hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo.

Sau cuộc làm việc với UBND xã Đại Hưng, đoàn công tác Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đi khảo sát thực tế ở các hộ nghèo.

DIỄM LỆ