Hội An thành lập Ban chỉ đạo phát triển du lịch

P.S 25/02/2022 14:39

(QNO) - UBND TP.Hội An vừa thành lập Ban chỉ đạo phát triển du lịch do Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban.

Đông đảo du khách tham quan Hội An trong đầu năm 202. Ảnh: P.S
Du khách tham quan Hội An đầu năm 2022. Ảnh: P.S

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các phòng ban và UBND các xã, phường xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển du lịch trong từng thời kỳ, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố các giải pháp phát triển du lịch. Giải quyết vướng mắc liên quan đến pháp luật về phát triển du lịch vượt quá thẩm quyền giải quyết của các phòng ban, đơn vị và UBND các xã, phường...

P.S