5 năm, Hội An giải quyết gần 6.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo

QUỐC TUẤN 22/02/2022 18:07

(QNO) - Chiều nay 22.2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức cuộc giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP.Hội An trong 5 năm (từ 1.7.2016 đến 1.7.2021). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì cuộc giám sát.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Q.T
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì cuộc giám sát. Ảnh: Q.T

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 5 năm TP.Hội An tiếp nhận 6.024 đơn thư khiếu nại, tố cáo; trong đó UBND thành phố tiếp nhận 4.435 đơn thư và UBND các xã, phường tiếp nhận 1.589 đơn thư.

Theo đó đã giải quyết 5.934 đơn thư, 90 đơn thư đang giải quyết. Qua giải quyết, UBND TP.Hội An đã trả lại cho các tổ chức, cá nhân 7.118mđất. Trong số 24 đơn thư do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến, Hội An đã giải quyết 20 vụ (trong đó có 10 đơn khiếu nại sai), 1 vụ đang được giải quyết, còn lại 3 vụ không thuộc thẩm quyền.

Giai đoạn 2016 - 2021, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Hội An không tăng nhiều về số lượng qua từng năm nhưng có nội dung phức tạp, tập trung chủ yếu trên lĩnh vực đất đai.

Cũng trong giai đoạn này, UBND TP.Hội An, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường tiếp 4.398 lượt công dân. Nội dung tiếp công dân tập trung trên lĩnh vực đất đai, bố trí mặt bằng kinh doanh dịch vụ du lịch, vấn đề môi trường...

Chủ tịch UBND TP.Hội An nêu một số vấn đề khúc mắc trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ảnh: Q.T
Lãnh đạo TP.Hội An nêu khúc mắc trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ảnh: Q.T 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND TP.Hội An nêu nhiều khúc mắc trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo như: quy định bồi thường chưa phù hợp với đặc thù địa bàn đất đai có giá trị cao như Hội An; một số chính sách quy định trong giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa rõ ràng, chưa thực hiện tổ chức tiếp dân theo chuyên đề...

Thay mặt đoàn giám sát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng đánh giá cao nỗ lực thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của lãnh đạo các cấp TP.Hội An trong 5 năm qua, từ đó cơ bản giải quyết kịp thời các quyền lợi, bức xúc chính đáng của người dân.

Đồng chí Lê Văn Dũng ghi nhận các kiến nghị của lãnh đạo TP.Hội An để tổng hợp báo cáo đến Quốc hội; đồng thời đề nghị trong thời gian tới các cấp chính quyền thành phố cải thiện các khuyết điểm, tồn tại và quan tâm hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

QUỐC TUẤN