Hội thảo khoa học quốc gia “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”

XUÂN MAI 08/12/2021 15:53

(QNO) - Sáng nay 8.12, Bộ Công an phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”. Hội thảo tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 63 điểm cầu địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tham dự tại điểm cầu Quảng Nam.

Hội thảo tại điểm cầu Quảng Nam
Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: XUÂN MAI

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Hiện nay, không gian mạng đã trở thành môi trường chủ yếu, không thể thiếu trong triển khai các chiến lược, quan hệ đối ngoại, củng cố, duy trì hoạt động kinh tế - xã hội của các quốc gia, đóng góp quan trọng vào việc đổi mới tư duy và sự phát triển trên tất cả lĩnh vực.

Tuy nhiên, đây cũng là môi trường dễ bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá với quy mô, mức độ, đối tượng rộng và khó kiểm soát. Không gian mạng giờ đây đã trở thành “không gian chiến lược mới”, “vùng lãnh thổ đặc biệt” gắn chặt với chủ quyền về đất liền, biển đảo, trên không và vũ trụ. Do đó, chủ quyền trên không gian mạng là một bộ phận quan trọng của chủ quyền quốc gia và bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng chính là bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.

Trong thời gian qua, cùng với cả hệ thống chính trị, lực lượng Công an nhân dân luôn là một trong những lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ vai trò trọng yếu trong bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến tham luận sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các nhà khoa học trong cả nước. Qua đó góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; những yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng trong tình hình mới được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; phát huy vai trò và sự phối hợp của các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương, đặc biệt là lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

XUÂN MAI