Sắp xếp, kiện toàn đội ngũ y tế thôn bản

X.H 12/11/2021 06:13

Chiều 11.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp bàn về Đề án Kiện toàn, sắp xếp đội ngũ và quy định mức hỗ trợ cho y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam hiện có 3.692 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên dân số. Nhìn nhận từ ngành y tế, đội ngũ nhân viên y tế thôn bản hiện nay chưa được đào tạo bài bản, trình độ văn hóa, chuyên môn còn hạn chế.

Đội ngũ này được bố trí mỗi tổ dân phố có 1 người và mỗi thôn có 2 người thực hiện 3 nhiệm vụ y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, cộng tác viên gia đình trẻ em. Tuy nhiên, đến nay chính sách hỗ trợ cho đội ngũ này vẫn chưa được quy định cụ thể, chế độ hỗ trợ còn thấp, riêng đội ngũ hoạt động tại các tổ dân phố không được hưởng phụ cấp dẫn đến tình trạng bỏ việc làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động ở cơ sở.

Nhiều ý kiến tại cuộc họp đều nhất trí tăng mức phụ cấp cho đội ngũ này ở thôn đặc biệt khó khăn là 0,7% mức lương cơ sở và mỗi thôn đặc biệt khó khăn sẽ được bố trí 2 nhân viên.  Số nhân viên y tế còn lại ở các thôn, tổ được phụ cấp bằng 0,5% mức lương cơ sở. 

Ngoài ra, nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em còn được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, trang bị túi y tế... Được biết, đề án này sẽ được UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 10 sắp đến.

X.H