Xã Đại Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

AN BÌNH 01/08/2021 15:20

(QNO) - Ngày 30.7, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2116 công nhận xã Đại Hiệp (Đại Lộc) đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2020.

UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Đại Hiệp tổ chức công bố xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. UBND huyện Đại Lộc và xã Đại Hiệp tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới của từng giai đoạn. Đồng thời tiếp tục nhân rộng mô hình thôn NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã trong thời gian đến.

Xã Đại Hiệp được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2014. Sau 5 năm, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Đến cuối năm 2020, xã làm hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã là 45,2 triệu đồng, trong đó thu nhập từ sản xuất nông - lâm - thủy sản chiếm 18,64%, thu nhập từ sản xuất phi nông - lâm - thủy sản 11,41% và thu nhập từ tiền lương, tiền công 69,95%.

AN BÌNH