Khai giảng lớp học chữ nổi cho người mù tại Núi Thành

VĂN PHIN 29/06/2021 09:19

(QNO) - Chiều 28.6, Hội Người mù huyện Núi Thành khai giảng lớp học chữ nổi braille do UBND huyện và Hội Từ thiện UPA (Hoa Kỳ) tài trợ kinh phí.

Núi Thành khai giảng lớp học chữ nổi cho người mù. Ảnh: VĂN PHIN
Người mù huyện Núi Thành tham gia lớp học. Ảnh: VĂN PHIN

Trong thời gian 3 tháng, lớp học truyền đạt 2 chương trình học chữ nổi cho người mù theo từng cấp độ, gồm xóa mù, tái xóa mù chữ braille và chương trình nâng cao trình độ cho người mù đã biết chữ nổi. Qua đó giúp người mù sau khi kết thúc lớp học sẽ đọc thông, viết thạo và có điều kiện nâng cao kiến thức.

VĂN PHIN