Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm vắc xin phòng Covid-19

ANH ĐÔNG 29/06/2021 07:31

Bộ Y tế vừa thành lập Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn quốc. Ban Chỉ đạo gồm văn phòng thường trực và 5 tiểu ban: Tiểu ban tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin; Tiểu ban tiêm chủng; Tiểu ban an toàn tiêm chủng; Tiểu ban giám sát chất lượng vắc xin; Tiểu ban ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và truyền thông. 

Trong đó, Tiểu ban ứng dụng CNTT quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và truyền thông có nhiệm vụ phối hợp chỉ đạo việc xây dựng ứng dụng CNTT quản lý toàn bộ chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 từ khâu tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân bổ đến khi tiêm chủng.

Đồng thời chỉ đạo việc ứng dụng CNTT, sử dụng hồ sơ sức khỏe cá nhân cho tiêm chủng, xây dựng hệ thống chứng nhận tiêm chủng; phối hợp với Tiểu ban tiêm chủng chỉ đạo tổng hợp dữ liệu về nhu cầu, số lượng, tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các điểm tiêm chủng và công khai trên bản đồ số hóa chiến dịch tiêm chủng; chỉ đạo công tác truyền thông chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn quốc; chỉ đạo tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

ANH ĐÔNG