Triển khai lắp đặt camera giám sát tại cơ sở cách ly tập trung

X.H 08/06/2021 08:56

(QNO) - Ngày 7.6, UBND tỉnh ban hành Công văn 3385 yêu cầu triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại cơ sở cách ly y tế tập trung.

Tất cả các cơ sở cách ly tập trung đều phải triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát. Ảnh: X.H
Tất cả cơ sở cách ly tập trung đều phải lắp đặt camera giám sát. Ảnh: X.H 

UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông khảo sát, hướng dẫn, tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tại cơ sở cách ly tập trung không thực hiện việc lắp đặt camera giám sát theo yêu cầu.

Tại cơ sở cách ly tập trung phải phân công cán bộ giám sát liên tục hoạt động của hệ thống camera để kịp thời phát hiện các hành vi gây nguy cơ lây nhiễm Covid-19 và có biện pháp nhắc nhở, khắc phục.

Sở Thông tin và truyền thông tổ chức hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện kỹ thuật để đảm bảo camera có khả năng kết nối với hệ thống của Bộ Thông tin và truyền thông, Sở Y tế, IOC Quảng Nam.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế thực hiện mua sắm trang thiết bị kết nối theo dõi tại Sở Y tế để bảo đảm thực hiện theo dõi, giám sát các cơ sở cách ly y tế tập trung theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Thông qua hệ thống kết nối tập trung các camera, đề xuất xử lý đối với cơ sở cách ly tập trung không thực hiện giám sát phòng chống dịch Covid-19 qua camera hoặc có xảy ra vi phạm...

Các địa phương phải hoàn thành việc khảo sát, lắp đặt camera tại các điểm cách ly tập trung trước ngày 12.6 và thực hiện mua sắm thiết bị camera cho các cơ sở này.

Đối với các cơ sở cách ly tập trung, UBND tỉnh yêu cầu phân công cán bộ giám sát liên tục hoạt động của hệ thống camera để kịp thời phát hiện các hành vi gây nguy cơ lây nhiễm Covid-19 và có biện pháp nhắc nhở, khắc phục.

Với các khu cách ly tập trung có thu phí tại khách sạn, phải thực hiện trang bị camera và đường truyền để đảm bảo kết nối với hệ thống giám sát tập trung của Bộ Thông tin và truyền thông. 

VNPT Quảng Nam sẽ là đơn vị thực hiện khảo sát và hỗ trợ lập dự toán lắp đặt camera tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

X.H