HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021: Nhiều quyết sách hiệu quả

HÀN GIANG 20/04/2021 04:07

Giai đoạn 2016 – 2021, HĐND tỉnh đã chủ động, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới trên tất cả các mặt hoạt động, kịp thời đưa ra những chính sách phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả. Từ đó nâng cao vị thế, vai trò quan trọng của cơ quan quyền lực đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh trong chuyến giám sát tại Bắc Trà My. Ảnh: VINH ANH
Đại biểu HĐND tỉnh trong chuyến giám sát tại Bắc Trà My. Ảnh: VINH ANH

Những quyết sách kịp thời

Từ đầu nhiệm kỳ đến Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh (khóa IX) đã ban hành 328 nghị quyết, trong đó có 104 nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách có ý nghĩa quan trọng. HĐND tỉnh đã tổ chức 2 đợt giám sát và Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 5 đợt giám sát chuyên đề; các ban của HĐND tỉnh tổ chức 21 đợt và tổ đại biểu tổ chức 2 đợt giám sát đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri, nhân dân quan tâm. Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 8 đợt tiếp xúc cử tri, tiếp nhận 1.017 ý kiến cử tri. Đa số ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời bằng văn bản.

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, điểm khác biệt so với những nhiệm kỳ trước là việc ban hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách, HĐND tỉnh luôn chú trọng làm rõ khả năng đảm bảo nguồn lực ngay từ giai đoạn đề xuất chính sách, lập đề nghị xây dựng nghị quyết và yêu cầu nguồn vốn thực hiện các nghị quyết phải được cân đối, tính toán trong kế hoạch tài chính trung hạn hoặc từng năm để thực hiện đúng quan điểm chính sách phải đi liền với ngân sách, đảm bảo hiệu lực và tính khả thi của các chính sách được ban hành.

Ngoài ra, việc tổ chức các kỳ họp thường xuyên hơn cũng nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề quan trọng, cấp bách phát sinh trong thực tiễn, nhất là trước những biến động bất lợi của dịch bệnh Covid-19, thiên tai, khôi phục, phát triển kinh tế, an sinh xã hội…

Có thể dẫn chứng, tại Kỳ họp 15 diễn ra vào tháng 4.2020, khi thu ngân sách trên địa bàn tỉnh sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, HĐND tỉnh đã quyết nghị chủ trương cắt, giảm dự toán chi ngân sách năm 2020; giãn kế hoạch đầu tư và giảm kế hoạch vốn đầu tư một số dự án, công trình sử dụng ngân sách tỉnh với số cắt giảm là 2.388 tỷ đồng để phù hợp khả năng thu ngân sách trên địa bàn, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương năm 2020.

Đối với các địa phương, HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã theo dõi chặt chẽ số thu ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn; dự kiến số thu ngân sách năm 2020 cấp mình được hưởng, xây dựng phương án điều chỉnh, giảm một số khoản trong dự toán chi ngân sách cấp mình, trình HĐND cùng cấp thông qua để triển khai thực hiện.

“Việc đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế sau tác động của dịch bệnh, thiên tai cũng là vấn đề được HĐND tỉnh quan tâm và thực hiện bằng những quyết sách cụ thể như: Quy định mức hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; giảm mức thu phí tham quan đối với một số điểm du lịch; dành nguồn vốn để đầu tư những công trình, dự án khắc phục hậu quả thiên tai tại các huyện miền núi trong kế hoạch đầu tư công năm 2021…” – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh chia sẻ.

Giám sát việc thực thi chính sách

Nhằm đảm bảo cho các cơ chế, chính sách được thực hiện hiệu quả, hay trước các vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các đại biểu HĐND tỉnh, hay được dư luận quan tâm, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát, khảo sát thực tế và có báo cáo cụ thể, công khai, minh bạch thông tin, tạo sự đồng thuận cao trong đại biểu HĐND tỉnh khi quyết nghị chủ trương theo thẩm quyền và nhân dân.

Thường trực HĐND tỉnh giám sát hiện trạng đất rừng tại Cồn Tiến (TP.Hội An) trước Kỳ họp thứ 22. Ảnh: N.Đ
Thường trực HĐND tỉnh giám sát hiện trạng đất rừng tại Cồn Tiến (TP.Hội An) trước Kỳ họp thứ 22. Ảnh: N.Đ

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, việc triển khai các hoạt động giám sát trong thời gian qua được thực hiện đảm bảo quy trình, thủ tục theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Đồng thời bám sát theo chương trình giám sát hàng năm của HĐND cấp mình, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của HĐND và các cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo kết quả giám sát khách quan, toàn diện.

Ngoài ra, đại diện Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh đã tích cực tham gia các đoàn giám sát chuyên đề do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV tổ chức như: việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 trên địa bàn tỉnh; công tác quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng, cấp “sổ đỏ” đất đối với các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020…

Nhìn chung, các kiến nghị sau giám sát được các cơ quan Trung ương, UBND và các ngành tiếp thu, chỉ đạo triển khai cụ thể, rõ ràng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát so với nhiệm kỳ trước. Nhiều cuộc giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh được tổng hợp trình HĐND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề xử lý kết quả giám sát; đề ra nhiều chủ trương, biện pháp tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đất đai, môi trường, đầu tư công…

“Số cuộc giám sát, khảo sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tăng nhiều so với nhiệm kỳ trước, nhất là giám sát chuyên đề và tổ chức phiên họp giải trình mang lại hiệu quả tích cực” – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh khẳng định.

HÀN GIANG