Đề nghị ban hành Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

NGUYÊN ĐOAN 16/03/2021 14:48

(QNO) - Sáng nay 16.3, theo chương trình Kỳ họp thứ 22, Thường trực HĐND tỉnh (khóa IX) có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh.

Sáng nay 16.3, Thường trực HĐND tỉnh có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Ảnh: N.Đ
Sáng nay 16.3, Thường trực HĐND tỉnh có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Ảnh: N.Đ

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh trình bày tờ trình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh cho biết, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh là cơ quan tương đương sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh.

Sau khi thành lập, văn phòng có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, ĐBQH và HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh.

Về cơ cấu tổ chức, theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh gồm: Chánh Văn phòng và 3 Phó Chánh Văn phòng; có 4 phòng trực thuộc. Số lượng Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng các phòng trực thuộc thực hiện theo Nghị quyết số 1004 ngày 18.9.2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, tại báo cáo thẩm tra, bà Đặng Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng, sau khi nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bên trong của văn phòng. Đồng thời quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng trực thuộc. Xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng vị trí việc làm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, sau khi hợp nhất 2 đơn vị độc lập (Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh) thành văn phòng chung dự kiến sẽ phát sinh một số vấn đề liên quan, như: bổ sung kinh phí hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021; thực hiện thống nhất việc chuyển xếp lương đối với các hợp đồng lao động làm công tác thừa hành, phục vụ; sắp xếp hợp lý số người làm việc theo chế độ hợp đồng…

“Do vậy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có phương án thực hiện cụ thể; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tạo đồng thuận trong công chức, người lao động khi thực hiện đề án” - bà Nguyệt phát biểu.

NGUYÊN ĐOAN