[Infographic] - Những lưu ý về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

QUẢNG NAM MEDIA 16/03/2021 08:18

(QNO) - Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân đang được các cấp, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện. Sau đây là một số lưu ý về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

QUẢNG NAM MEDIA