Hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Núi Thành khóa XII

VĂN PHIN 26/02/2021 08:38

(QNO) - Ủy ban Bầu cử huyện Núi Thành vừa ban hành văn bản hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Theo đó, độ tuổi người ứng cử đại biểu HĐND huyện tính đến ngày bầu cử được công bố (23.5.2021) là công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên có đủ tiêu chuẩn theo quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ.

Việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện được thực hiện như sau: người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử nộp 2 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử HĐND huyện (cơ quan thường trực là Phòng Nội vụ).

Thời gian nhận hồ sơ là giờ hành chính các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, bắt đầu từ 22.2 và kết thúc lúc 17 giờ ngày 14.3.2021.

VĂN PHIN