Kiến nghị tăng thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

NGUYÊN ĐOAN 20/01/2021 06:12

Chiều 19.1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Nguyễn Văn Hùng dẫn đầu đoàn công tác có cuộc làm việc với UBKT Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát (KT-GS) và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng chủ trì cuộc làm việc.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Thái Bình kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tăng thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm của ban thường vụ cấp ủy, UBKT cấp trên cơ sở. Cụ thể, ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở có thẩm quyền thi hành kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đối với cấp ủy viên cùng cấp (quy định hiện nay, ban thường vụ cấp trên cơ sở chỉ có thẩm quyền thi hành kỷ luật cấp ủy viên cùng cấp vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý vi phạm nhiệm vụ chuyên môn được giao); UBKT cấp trên cơ sở có thẩm quyền thi hành kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đối với tổ chức đảng cấp dưới. Nghiên cứu ban hành quy định cụ thể việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với đảng viên bị xử lý kỷ luật oan sai; bổ sung nhiệm vụ cho UBKT các cấp về KT-GS việc kê khai tài sản đã được cụ thể hóa tại Quy định số 85 ngày 23.5.2017 của Bộ Chính trị.

Đối với UBKT Trung ương, đồng chí Phan Thái Bình kiến nghị ban hành quy định, hướng dẫn cụ thể về thực hiện thu hồi, xử lý, quản lý, sử dụng tiền, tài sản Nhà nước mà các tổ chức, cá nhân vi phạm qua kết luận kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp; có cơ chế khuyến khích hỗ trợ cho những tổ chức, cá nhân trực tiếp kiểm tra, phát hiện vi phạm. Đồng thời nghiên cứu xây dựng, ban hành các bộ tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả và bộ quy trình mẫu về công tác KT-GS, thi hành kỷ luật trong Đảng.

NGUYÊN ĐOAN