Đề nghị hỗ trợ phóng viên, lao động cơ quan báo chí theo Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ

Theo TTXVN 22/08/2020 15:48

(QNO) - Bộ Thông tin và truyền thông vừa có Công văn số 3102/BTTTT-KHTC gửi Bộ Y tế về một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ đối với phóng viên, lao động của cơ quan báo chí theo Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19.

Quay phim Viết Đức (Truyền hình Thông tấn Vnews) tác nghiệp trong khu vực bị phong tỏa tại Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN
Phóng viên tác nghiệp trong khu vực phong tỏa tại Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

Theo đó, việc bổ sung đối tượng, mức chế độ, thời gian thụ hưởng, dự kiến kinh phí chi trả phụ cấp theo nguyên tắc bảo đảm chi trả theo đúng chế độ đặc thù đối với lực lượng nhà báo trực tiếp tác nghiệp tại các vùng, khu vực có dịch Covid-19 có nguy cơ lây nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất và tinh thần.

Đối tượng được hỗ trợ: nhà báo thuộc Thông tấn xã Việt Nam (tác nghiệp trong và ngoài nước); các đài phát thanh, truyền hình và các cơ quan báo, tạp chí in, điện tử khối Trung ương và khối địa phương trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch là người lao động tham gia phòng chống dịch và được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù.

Việc chi trả được thực hiện theo quy định. Mức kinh phí là 130 nghìn đồng/người/ngày. Dự toán kinh phí cho giai đoạn 1 (gồm 92 ngày, từ ngày 1.3 đến 31.5.2020) là 21,1 tỷ đồng (dự kiến kinh phí hỗ trợ bình quân một ngày là 229,5 triệu đồng). Giai đoạn 2, dự toán kinh phí được đề nghị theo mức chi mỗi ngày của giai đoạn 1, tính từ ngày 25.7 đến khi Việt Nam được công bố hết dịch. 

Bộ Thông tin và truyền thông đề nghị Bộ Y tế căn cứ diễn biến của dịch bệnh, dự kiến thời gian kết thúc dịch và dự toán kinh phí cho giai đoạn này. Cơ quan được giao kinh phí thực hiện việc thanh toán cho các đối tượng được hưởng hỗ trợ phải căn cứ vào hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Bộ Thông tin và truyền thông đề nghị Bộ Y tế xem xét, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và hướng dẫn thực hiện.

Theo TTXVN