Tin vắn

10/01/2018 14:52

(QNO) - UBND tỉnh vừa có quyết định chuyển đoạn tuyến lý trình km38+050 - km42+439 thuộc tuyến ĐT610 thành đường huyện và đặt mã hiệu là ĐH14.NS. Tuyến ĐH14.NS thuộc huyện Nông Sơn, có chiều dài 4,39km, điểm đầu km0 giao với quốc lộ 14H tại km54+040,94 và điểm cuối km4+389 giao với quốc lộ 14H tại km59+846,67 (đầu cầu Nông Sơn). (V.H)