Tạo lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể dó trầm hương Nông Sơn

MINH THÔNG 16/11/2017 15:54

(QNO) - Sáng 16.11, Sở Khoa học và công nghệ phối hợp với UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội thảo “Tạo lập quyền sở hữu công nghiệp nhãn hiệu tập thể dó trầm hương Nông Sơn”.

Tại hội thảo, Sở Khoa học và công nghệ cùng đơn vị tư vấn đã giới thiệu quy trình đăng ký xác lập, quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể; xác định vùng địa danh mang nhãn hiệu tập thể trầm hương Nông Sơn. Đồng thời trao đổi thống nhất lựa chọn tổ chức đại diện làm chủ sở hữu nhãn hiệu; thống nhất danh sách thành viên ban đầu tham gia quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể trầm hương Nông Sơn; tổ chức lấy ý kiến của địa phương, doanh nghiệp, hộ kinh doanh về ý tưởng thiết kế lô gô nhãn hiệu.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn Nông Sơn còn khoảng 20 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trầm hương. Trong đó có đến 50% số cơ sở, doanh nghiệp là sản xuất hương trầm.

Hội thảo nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cộng đồng, các tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm trầm hương trong việc xây dựng, bảo vệ, phát triển thương hiệu và giá trị của sản phẩm; xác lập quyền đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Trên cơ sở đó thành lập hiệp hội tạo mối liên kết giữa các cơ sở, doanh nghiệp làng nghề, định hướng phát triển làng nghề theo hướng bền vững.

MINH THÔNG

MINH THÔNG