Thăng Bình rút kinh nghiệm việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân

TRUNG THỰC 16/11/2017 11:21

Ngày 15.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

Việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thăng Bình được triển khai thí điểm tại thôn Linh Cang, xã Bình Phú. Kết quả việc lấy phiếu đánh giá diễn ra thành công với 72/76 hộ dân tham gia. Có 71/72 người dân được lấy ý kiến (tỷ lệ 98,61%) hài lòng với những kết quả xây dựng nông thôn mới của địa phương. Việc tổ chức thực hiện điểm tại thôn Linh Cang đã giúp cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các địa phương đăng ký về đích nông thôn mới trên địa bàn huyện rút ra được nhiều kinh nghiệm nhằm tổ chức thành công việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân trong thời gian tới. Được biết, năm 2017, huyện Thăng Bình có 4 xã gồm Bình Phú, Bình Trị, Bình Trung và Bình Sa đăng ký về đích nông thôn mới, hiện nay các xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí.

TRUNG THỰC

TRUNG THỰC