Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh: Cử tri nơi công tác tín nhiệm cao

HÀN GIANG - VINH ANH 16/03/2016 08:43

Qua công tác giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu được giới thiệu đều nhận được sự tín nhiệm rất cao của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

  • BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh bàn giao hồ sơ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: N.V
Đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh bàn giao hồ sơ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: N.V

Tín nhiệm cao

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đến 17 giờ ngày 13.3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận đầy đủ các biên bản tổ chức hội nghị giới thiệu và danh sách trích ngang của 12 ứng cử viên do 10 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XIV và 101 ứng cử viên do 50 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX. Đến 8 giờ ngày 14.3, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã bàn giao đầy đủ hồ sơ (gồm: tiểu sử tóm tắt, danh sách trích ngang lý lịch và bản kê khai tài sản, thu nhập) của 12 người được giới thiệu ứng cử và 3 người tự ứng cử ĐBQH khóa XIV; 101 người được giới thiệu ứng cử và 3 người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX.

Trước đó, từ ngày 2.3 đến ngày 10.3, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến hành các hội nghị để giới thiệu 12 người ra ứng cử ĐBQH khóa XIV và giới thiệu 101 người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Những người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh đều được cử tri nơi công tác, làm việc nhận xét, đánh giá và tín nhiệm cao. Theo đánh giá của cử tri, các đại biểu được giới thiệu ứng cử đều có quan điểm lập trường vững vàng, có phẩm chất đạo đức chính trị tốt và ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu chấp hành pháp luật và thực hiện nghiêm đường lối, chỉ thị, chính sách của Đảng; có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử các cấp, việc nộp hồ sơ của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, HĐND xã đều hoàn thành đúng theo thời gian ấn định. Trong đó, tổng hồ sơ ứng cử viên đại biểu HĐND huyện là 1.063 người (có 4 trường hợp tự ứng cử): nữ có 437 người - tỷ lệ 41,26%; nam 622 người - tỷ lệ 58,74%; tôn giáo có 6 người - tỷ lệ 0,56%; dân tộc có 168 người - tỷ lệ 15,86%; dưới 35 tuổi có 386 người - tỷ lệ 36,44%; người ngoài Đảng có 113 người - tỷ lệ 10,67%. Tổng số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã 11.133 người (có 4 trường hợp tự ứng cử).

Trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi công tác, làm việc, ban lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân bổ giới thiệu người ứng cử tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng thống nhất giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh. Theo đó, trong 12 người được giới thiệu ra ứng cử ĐBQH khóa XIV có 11 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm 100%, một trường hợp tỷ lệ tín nhiệm 96,8%. Với 101 người được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh khóa IX có 100 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm 100% và 1 người có tỷ lệ tín nhiệm 96,8%.

Ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, trên cơ sở biên bản hội nghị giới thiệu người ứng cử và hồ sơ ứng cử do Ủy ban Bầu cử tỉnh chuyển đến, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XIV và HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 để trình hội nghị hiệp thương lần thứ hai, qua đó thảo luận, xây dựng kế hoạch lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên.

Phát huy dân chủ

Ông Võ Hồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, phụ trách công tác bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhìn nhận, các hồ sơ ứng cử và tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX đều đảm bảo thủ tục, tiêu chuẩn theo quy định, chất lượng các hồ sơ ứng cử tương đối đồng đều. Đáng chú ý là tỷ lệ đại biểu nữ, trẻ tuổi đạt khá cao; đại biểu người dân tộc thiểu số đáp ứng được yêu cầu (đạt tỷ lệ hơn 10%)… Cũng theo ông Võ Hồng, đến thời điểm Ủy ban Bầu cử tỉnh chốt hồ sơ ứng cử, có 3 trường hợp nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX. Việc nộp hồ tự ứng cử là một tín hiệu tốt, là điều kiện để cử tri và công dân tham gia ngày càng tích cực vào công tác quản lý hành chính ở địa phương, góp phần chung tay xây dựng nhà nước pháp quyền thật sự là của dân, do dân và vì dân. Có thể khẳng định rằng, việc tham gia tự ứng cử cũng là điều kiện tiên quyết để phát huy dân chủ, phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân. “Tôi rất hoan nghênh tinh thần và nhiệt tâm của các ứng cử viên - cả những người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử. Đồng thời cũng mong muốn cử tri sẽ dành nhiều sự quan tâm theo dõi, tìm hiểu kỹ đối với từng ứng cử viên để từ đó có quyết định lựa chọn, bầu được những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình” - ông Hồng bày tỏ.

Ông Võ Hồng nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng đặt ra sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai là tổ chức lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cử tri nơi cư trú đối với các đại biểu được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử. Các ý kiến nhận xét, đánh giá này là cơ sở để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức ứng cử viên HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HÀN GIANG - VINH ANH

HÀN GIANG - VINH ANH