Hơn 15,8 tỷ đồng nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt tại Tiên Phước

BẢO NGUYÊN 19/01/2015 09:07

UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Tiên Kỳ (Tiên Phước). Dự án do Sở Tài nguyên – môi trường làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 15,8 tỷ đồng. Trong hai năm 2015 - 2016, dự án sẽ cải tạo, nâng cấp dây chuyền công nghệ xử lý nước hiện tại từ 1.500m3/ngày đêm lên 5.000m3/ngày đêm; nâng cấp mở rộng mạng lưới cấp nước nội thị và phát triển cấp nước về các khu vực dân cư, công nghiệp, dịch vụ, cơ quan của các xã lân cận thị trấn. Khi hoàn thành, dự án sẽ đảm bảo cung cấp nước sạch, ổn định phục vụ sinh hoạt và sản xuất, nâng cao điều kiện sống, bảo vệ môi trường và sức khỏe của nhân dân tại khu vực.

BẢO NGUYÊN

BẢO NGUYÊN