Tặng gần 2.000 chiếc áo ấm cho người nghèo

V.A 12/01/2015 08:43

Hội Bảo trợ Người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh vừa phân bổ 1.931 chiếc áo ấm cho người nghèo tại 6 huyện Bắc Trà My, Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Nông Sơn, Hiệp Đức và Núi Thành. Được biết, toàn bộ số áo ấm có tổng giá trị gần 1 tỷ đồng, được Hội Bảo trợ Người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo vận động tài trợ từ Công ty TNHH Việt Vương 2 tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (huyện Điện Bàn).

V.A

V.A