Thẩm định công trình "Lịch sử đấu tranh cách mạng" xã Tam Xuân

BẢO NGỌC 12/01/2015 08:39

Cuối tuần qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành tổ chức thẩm định công trình: Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tam Xuân (1930 - 1975). Tháng 5.1935, Chi bộ Mỹ Sơn - chi bộ đầu tiên trên mảnh đất Tam Xuân ra đời, do đồng chí Võ Toàn (Võ Chí Công) làm Bí thư. Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ và nhân dân xã Tam Xuân cùng với nhân dân cả nước lập nên những chiến công hiển hách, giải phóng hoàn toàn quê hương. Năm 2005, Đảng bộ và nhân dân xã Tam Xuân vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 1994, xã Tam Xuân được chia tách thành xã Tam Xuân 1 và xã Tam Xuân 2.

Công trình lịch sử này sẽ được xuất bản phát hành vào dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2015).

BẢO NGỌC

BẢO NGỌC