Tiên Phước: Tập huấn pháp luật cho hơn 120 cán bộ huyện và cơ sở

PHẠM HOÀNG 23/10/2014 08:12

Sáng ngày 22.10 UBND huyện Tiên Phước phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành cho hơn 120 cán bộ lãnh đạo, cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đại biểu đã nghe giới thiệu các nội dung cơ bản của các bộ luật trên và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó, phân tích làm rõ trách nhiệm tổ chức tiếp công dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; quyền và nghĩa vụ của công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trách nhiệm của người tiếp công dân; quy định về trụ sở tiếp công dân, việc tiếp công dân ở cấp xã; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác tiếp công dân… Đồng thời giải đáp những thắc mắc của cơ sở để nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, cũng như công tác tiếp dân và xử lý đơn thư…

PHẠM HOÀNG

PHẠM HOÀNG