Tin vắn ngày 30.9.2014

30/09/2014 14:19

(QNO) - UBND tỉnh vừa bổ sung 3,2 tỷ đồng cho Sở Y tế để thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ một lần cho 7 bác sĩ thuộc diện thu hút được tuyển dụng theo quyết định  của UBND tỉnh (1,57 tỷ đồng); hỗ trợ đào tạo bác sĩ đa khoa hệ chính quy  và liên thông theo địa chỉ sử dụng (hơn 1,66 tỷ đồng). (LÂM NGUYÊN)

 (QNO) -  Để bổ sung nguồn kinh phí hỗ trợ cho người dân tộc thiểu số đi học tập trung, chính quy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp công lập ngoại tỉnh, UBND tỉnh vừa cấp cho UBND huyện Tây Giang, số tiền hơn 665 triệu đồng, từ nguồn sự nghiệp giáo dục chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2014. (PHÚC LÂM)

(QNO) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, toàn tỉnh hiện có 235 cơ sở lưu trú du lịch với 5.777 phòng; trong đó, có 5.351 phòng và 105 homestay với 426 phòng. Trong 9 tháng đầu của năm 2014 đã có 3 triệu lượt khách đến tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 84% so với kế hoạch năm; trong đó, khách quốc tế 1,6 triệu lượt, tăng 9%; khách nội địa đạt 1,4 triệu lượt, tăng 6%. Doanh thu du lịch đạt 1.500 tỷ đồng. (N.T.K)

(QNO) - Sở Công thương cho biết, trong tháng 9 đầu của năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 45 ngìn tỷ đồng; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 35,3 nghìn tỷ đồng, chiếm trên 78%; công nghiệp điện khí đạt trên 8,7 nghìn tỷ đồng, chiếm trên 19%; công nghiệp khai khoáng đạt gần 822 tỷ đồng, chiếm 02%. (N.T.K)