Thị xã Điện Bàn trong tương lai sẽ có 7 phường và 13 xã

B.T 01/08/2014 08:08

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang vừa ký ban hành Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND đã được HĐND tỉnh khóa VIII thông qua tại Kỳ họp thứ 11, về Đề án thành lập thị xã Điện Bàn và các phường trực thuộc. Theo đó, thị xã Điện Bàn được thành lập trên cơ sở toàn bộ 21.471ha diện tích tự nhiên; 229.907 nhân khẩu; có 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường (Vĩnh Điện, Điện An, Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông, Điện Dương) và 13 xã (Điện Hồng, Điện Tiến, Điện Thọ, Điện Phước, Điện Hòa, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong, Điện Phương, Điện Minh). Địa giới hành chính thị xã Điện Bàn: phía đông tiếp giáp TP.Hội An, phía tây giáp huyện Đại Lộc, phía nam giáp huyện Duy Xuyên, phía bắc giáp huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng).

Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện Điện Bàn và các sở ngành, đoàn thể có liên quan chỉ đạo địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng được giao. Đồng thời chuẩn bị những vấn đề liên quan đến việc thành lập thị xã và các phường để đảm bảo hoạt động của các đơn vị hành chính ngay sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

B.T

B.T