Phát động cuộc thi tiết kiệm điện trong cơ quan công sở

HÀN GIANG 22/04/2014 08:20

Chiều qua 21.4, Sở Công Thương phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức phát động phong trào tiết kiệm điện trong cơ quan doanh nghiệp và cuộc thi “Tiết kiệm trong cơ quan công sở 2014” trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

Thành phần tham gia cuộc thi là các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị xã hội sử dụng ngân sách nhà nước, có thời gian sử dụng điện ổn định, liên tục từ tháng 4.2013 đến nay. Tham gia cuộc thi, các đơn vị phải thực hiện tiết kiệm lượng điện năng tiêu thụ từ 10% trở lên trong 3 tháng 5, 6, 7.2014 theo hóa đơn phát hành so với 3 tháng 5, 6 và 7 của năm 2013. Ban tổ chức sẽ phối hợp thẩm tra, xét chọn và khen thưởng 50 đơn vị có tỷ lệ tiết kiệm điện từ cao xuống thấp vào trước ngày 30.8.2014. Giải thưởng gồm Giấy chứng nhận “Cơ quan tiết kiệm điện tiêu biểu năm 2014” kèm theo tiền thưởng là 1 triệu đồng. Lần đầu tiên phát động, cuộc thi là dịp góp phần nâng cao nhận thức của công dân, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện tiết kiệm điện.

HÀN GIANG

HÀN GIANG