Huyện ủy Phú Ninh: Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác Đảng

X.Nghĩa 11/10/2013 11:12

(QNO) - Sáng 10.10, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị Huyện ủy lần thứ 21 để đánh giá tình hình thực hiện công tác quí III, 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quí IV/2013; sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 251-QĐ/HU, ngày 16.5.2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy qui định về “chế độ hội hộp, chế độ báo cáo”; công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nghiệp vụ công tác Đảng.

Trong 9 tháng đầu năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Giá trị sản xuất TM-DV quý 3 đạt 90 tỷ đồng; giá trị CN – TTCN đạt 158 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực 9 tháng đạt 42.728 tấn, bằng 100,3% kế hoạch năm; tổng thu ngân sách đạt 73,4 tỷ đồng, bằng 154% dự toán tỉnh giao. Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đầu tư xây dựng, huyện tập trung chỉ đạo các xã rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định và phát triển; nhiều công trình xây dựng cơ bản được khởi công xây dựng; lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều khởi sắc, đảm bảo an sinh xã hội. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được các đơn vị đặc biệt chú trọng, tập trung chỉ đạo củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu để đảm bảo công tác hoạch định, điều hành tốt nhiệm vụ đơn vị. Qua đó, năng lực sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng từng bước được nâng lên. Một số chỉ tiêu về xây dựng tổ chức Đảng theo Nghị quyết đề ra đạt và vượt kế hoạch như: tỷ lệ chi bộ thôn, khối phố có chỉ ủy đạt 81%; đảng viên giữ chức vụ Trưởng ban Mặt trận ở cơ sở đạt 100%. Trong 9 tháng đầu năm, các tổ chức cơ sở đảng đã kết nạp được 125 đảng viên. Đến nay, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức kiểm điểm 1 năm thực hiện Nghị quyết đại hội các chi, đảng bộ và sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Qua 1 năm triển khai Quyết định 251 về thực hiện “chế độ hội họp, chế độ báo cáo”; công tác ưng dụng công nghệ thông tin phục vụ nghiệp vụ công tác Đảng đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo cảu cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác cải cách hành chính phục vụ công tác  Đảng.

X.Nghĩa

X.Nghĩa