Đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Luật Tiếp công dân

NGUYÊN ĐOAN 10/10/2013 07:54

Chuẩn bị nội dung tham gia Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, sáng qua 9.10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề góp ý Dự thảo Luật Tiếp công dân dưới sự chủ trì của Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Xuân Vinh. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và đại diện lãnh đạo các địa phương Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Tiên Phước, Phú Ninh và TP.Tam Kỳ.

Nhiều đại biểu cho rằng Dự thảo Luật Tiếp công dân đã đề cập quy định hệ thống tổ chức tiếp công dân (trụ sở tiếp công dân, nơi tiếp công dân) bao gồm cả hệ thống chính trị, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác này. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, bố cục phân bố các điều khoản tại các chương chưa được hợp lý. Thêm nữa, nội hàm được xác định tại các điều khoản của Dự thảo chưa được tường minh dễ dẫn đến hiểu nhầm; việc xác định vị trí, chức năng, vai trò của các cơ quan chức năng có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có sự chồng chéo, mâu thuẫn tại các điều khoản được xác định; chưa thật sự ràng buộc trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác tiếp công dân… Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Xuân Vinh ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu. Những ý kiến góp ý này sẽ được tiếp thu, tập hợp gửi đến Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIII để nghiên cứu, thảo luận.

NGUYÊN ĐOAN

NGUYÊN ĐOAN