Nợ xấu gia tăng

H. Phúc 02/10/2013 07:45

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 9 tháng đầu năm, tình hình tăng trưởng huy động vốn gặp khó khăn, dư nợ vay vốn đạt thấp so với cùng kỳ trong vòng 3 năm qua.

Tình hình nợ xấu trên địa bàn tỉnh tiếp tục gia tăng với hơn 1.600 tỷ đồng, chiếm 7,2 % trên tổng dư nợ, tăng hơn 2% so với đầu năm và 76,5% so với cùng kỳ. Nợ xấu chủ yếu phát sinh ở khối ngân hàng thương mại nhà nước (58%) và ngân hàng nước ngoài.

H. Phúc

H. Phúc