Nhiều loại sâu, bệnh gây hại lúa hè thu

V.PHIN – M.TÂN 08/08/2013 07:29

Đến thời điểm này, lúa hè thu trà đầu trên địa bàn huyện Núi Thành đang giai đoạn trổ - chắc xanh, lúa sạ muộn đang giai đoạn làm đòng. Tuy nhiên, thời tiết nắng mưa xen kẽ những ngày qua làm cho rầy nâu, rầy lưng trắng và bệnh khô vằn phát sinh gây hại lúa trên diện rộng và gây hại cục bộ ở một số nơi, mật độ bình quân từ 300-500 con/m2, có nơi cao lên đến 2.000 con/m2. Bệnh khô vằn đang gây hại một số vùng lúa, tỷ lệ hại từ 3 - 5%, nơi cao từ 10 - 30%. Trước tình hình trên, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Núi Thành đã hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ sâu bệnh ở cuối vụ hè thu. Theo đó, đối với rầy nâu, rầy lưng trắng, nông dân cần thường xuyên thăm đồng vạch gốc lúa và quan sát kỹ trên từng đám ruộng. Khi phát hiện mật độ rầy trên 750 con/m2 (tức khoảng 2 con/dảnh) thì sử dụng thuốc Actara 25 Wp, Padan 95 Sp và một số thuốc đặc hiệu khác để phun trừ.

* Ông Võ Duy Anh – Trưởng trạm Bảo vệ thực vật huyện Thăng Bình cho biết, toàn huyện có khoảng 180ha lúa hè thu bị sâu cuốn lá nhỏ gây hại, tập trung ở các xã Bình Định Bắc (30ha), Bình Quý (20ha), Bình Tú (20ha), thị trấn Hà Lam (20ha), các xã còn lại bị nhiễm 5 - 10ha. Nguyên nhân sâu cuốn lá gây hại ra diện rộng là các địa phương không tập trung hướng dẫn biện pháp phòng trừ bệnh cho nông dân, một số nơi nông dân phun thuốc không đúng liều lượng ghi trên nhãn thuốc…

V.PHIN – M.TÂN

V.PHIN – M.TÂN