100 triệu đồng hỗ trợ người khuyết tật có việc làm bền vững

VĂN PHIN 26/07/2013 09:14

(QNO) - Sáng 25.7, Hội người khuyết tật huyện Núi Thành tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 – 2018. 85 đại biểu đại diện cho gần 3000 người khuyết tật trong toàn huyện đến dự.

5 năm qua, từ Đại hội lần thứ nhất vào tháng 7.2008 đến nay, Hội người khuyết tật huyện duy trì hoạt động, thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người khuyết tật, động viên họ vượt qua nỗi đau về tật bệnh vươn lên làm kinh tế và tham gia các phòng trào tại địa phương. Nhiệm kỳ qua, Hội đã kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 470 triệu đồng giúp người khuyết tật và đã xin được 1 dự án nước ngoài hỗ trợ người khuyết tật có việc làm bền vững với nguồn vốn 100 triệu đồng.

VĂN PHIN

VĂN PHIN