Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII

H.Phúc 26/06/2013 07:42

Hôm qua 25.6, Thường trực HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Kế hoạch - đầu tư, chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 8, HĐND khóa VIII. Buổi làm việc xoay quanh vấn đề tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm; dự thảo dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và những kiến nghị liên quan.

Theo Sở Kế hoạch - đầu tư, 6 tháng đầu năm, chỉ số tiêu dùng của tỉnh tăng bình quân 6,7% so với cùng kỳ; chính sách tiền tệ được điều chỉnh linh hoạt, bình ổn được thị trường và kiềm chế lạm phát. Tổng thu ngân sách nhà nước đến cuối tháng 6 gần 2.800 tỷ đồng (hơn 41% so với dự toán năm, tăng 8,2% so với cùng kỳ); tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 5.931 tỷ đồng, bằng gần 40% kế hoạch năm. Đặc biệt, cơ cấu các ngành kinh tế trong GDP tiếp tục chuyển dịch tích cực với gam màu sáng như cơ cấu công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng gần 1,5% so với cùng kỳ… Về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, trên cơ sở quy hoạch ngành, vùng và quy hoạch của các địa phương, dự thảo lần này tập trung phân tích vào những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu chuyển dịch kinh tế; đánh giá tiềm lực, điểm mạnh, điểm yếu trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và dự báo thách thức trong kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn…

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, Thường trực HĐND tỉnh lưu ý, kỳ họp sắp đến, HĐND tỉnh sẽ thông qua nhiều nghị quyết, nội dung quan trọng trong nhiệm vụ kế hoạch năm 2013. Riêng dự thảo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 cần hết sức thận trọng, đánh giá, phân tích đúng thực trạng, dự lường được thách thức của nền kinh tế để có giải pháp tối ưu. Những mục tiêu, chỉ tiêu đưa ra phải dựa trên cơ sở phân bổ của Chính phủ.

H.Phúc

H.Phúc