Điều chỉnh cơ chế đối với thành phố Tam Kỳ

X.PHÚ 20/06/2013 14:26

(QNO) - Sáng nay 20.6, Thường trực HĐND tỉnh làm việc với TP.Tam Kỳ về tình hình thực hiện Nghị quyết 191 (20.4.2011) của HĐND tỉnh và Quyết định 17 (6.7.2011) của UBND tỉnh về một số cơ chế đối với TP.Tam Kỳ đến năm 2015. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sỹ chủ trì buổi làm việc; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh tham gia cuộc họp.

Theo báo cáo của UBND TP.Tam Kỳ, qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 191 và Quyết định 17 đã tạo điều kiện cho thành phố đẩy nhanh hơn tốc độ xây dựng, chỉnh  trang đô thị, phát triển kinh tế xã hội. Nhiều tuyến giao thông nội thị được nâng cấp, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng được đầu tư phát  triển.Tuy nhiên, nhiều nội dung của nghị quyết đến nay vẫn chưa được thực hiện như tỉnh hỗ  trợ đầu tư mỗi năm từ 1-2 dự án trọng điểm, giao thành phố quản lý quỹ nhà đất, trách nhiệm đầu tư kết cấu hạ tầng tỉnh lỵ của các ngành của tỉnh, xây dựng khu dân cư cho người thu nhập thấp. Vì vậy, cơ chế chưa  tạo ra nhiều nguồn lực cho thành phố đầu tư phát triển.

Bên cạnh đề nghị thực hiện các nội dung trong nghị quyết, TP.Tam Kỳ còn đề nghị HĐND tỉnh và UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về cơ chế tài chính, thu hút đầu tư, thay đổi cơ chế vốn đối ứng cho các dự án ODA, tăng nguồn vốn kiến thiết thị chính.

Sau khi nghe  ý kiến của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn và các sở, ban, ngành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sỹ cho rằng cảnh quan đô thị thành phố trong những năm qua đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, để cho TP.Tam Kỳ có điều kiện đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, các ngành chức năng cần nghiên cứu tăng thêm các nguồn thu cho thành phố nhằm đẩy nhanh tốc độ xây dựng các tuyến giao thông, chỉnh trang đô thị

  X.PHÚ

X.PHÚ