Lịch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

20/06/2013 07:52

* Chiều thứ hai (24.6) tại Duy Xuyên: ĐBQH Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Đức Hải, Lê Phước Thanh, Lê Văn Lai.
* Sáng thứ ba (25.6) tại Tây Giang:  ĐBQH Ngô Văn Minh, Phạm Trường Dân.
* Chiều thứ ba (25.6) tại Đông Giang: ĐBQH Ngô Văn Minh, Phạm Trường Dân
* Sáng  thứ tư (26.6) tại Nam Giang: ĐBQH Ngô Văn Minh, Phạm Trường Dân
* Sáng thứ năm (27.6) tại nông Sơn: ĐBQH Ngô Văn Minh,  Trần Xuân Vinh
* Sáng thứ ba (9.7) tại Bắc Trà My:  ĐBQH Nguyễn Đức Hải, Trần Xuân Vinh
* Sáng thứ tư (10.7) tại Nam Trà My: ĐBQH Lê Phước Thanh, Lê Văn Lai.
- Thời gian làm việc: Buổi sáng từ 8 giờ; buổi chiều từ 14 giờ.