Doanh nghiệp gia tăng đầu tư

T.D 22/05/2013 08:36

Theo Sở KH&ĐT Quảng Nam, từ đầu năm đến nay, đã có 35 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng và 2 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 8 triệu USD được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Đa số các chủ đầu tư các dự án nội địa trên thuộc doanh nghiệp Quảng Nam và Đà Nẵng.

T.D

T.D