Hỗ trợ heo giống giúp đồng bào nghèo

H.Phúc 07/05/2013 07:32

Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 (thuộc Quân khu 5) vừa hỗ trợ hơn 170 cặp heo giống cho 170 gia đình trên địa bàn 2 xã Chà Vàl và La Êê (Nam Giang) nhằm phát triển mô hình chăn nuôi chuồng trại.

Ngoài việc cung cấp heo giống, đơn vị còn hỗ trợ mỗi hộ 20kg thức ăn cho heo, triển khai tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, giúp đồng bào xây dựng chuồng trại kiên cố; cam kết sẽ mua heo của các hộ với giá thị trường.

H.Phúc

H.Phúc