Nhịp cầu bạn đọc

TÒA SOẠN 19/04/2013 20:44

(QNO) - Bài báo “Xã làm sai, dân tranh chấp kéo dài” (số ra ngày 12.4), phản ánh việc 2 hộ dân ở Tiên Phước tranh chấp đất đai kéo dài 20 năm do lãnh đạo địa phương sai phạm trong công tác quản lý. Bạn đọc Phan Nam Tien (namtiensag…@gmail.com), một người con của quê hương Đại Lộc hiện đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi đọc bài báo, nêu ý kiến: “Hiện nay, hiện tượng lấn chiếm đất vườn xảy ra rất phổ biến ở các làng quê, đặc biệt là ở Quảng Nam. Nhiều vụ việc tranh chấp kéo dài, chính quyền thôn, xã rất khó giải quyết. Theo tôi, điều này xuất phát từ những nguyên nhân: đất đai ngày càng hiếm;  ranh giới nhà vườn không rõ ràng (ở quê hay có thói quen trồng mấy cái cây làm ranh giới); do lòng tham của một số người; một số dòng họ sống quây quần bên nhau nên ỷ số đông nên cậy quyền thế hiếp đáp kẻ yếu; lãnh đạo thôn xã, thậm chí lãnh đạo huyện vì nể nang bà con dòng họ mình nên có khi thấy sai nhưng vẫn khó giải quyết. Đôi khi tôi cũng thấy chính cấp cơ sở giải quyết bất công nhưng cũng chẳng làm được gì”.

- Vâng, đó là một thực trạng đáng buồn nhưng chưa được các cấp các ngành khắc phục. Hy vọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) các cấp ủy đảng sẽ chỉ đạo chính quyền địa phương sớm chấn chỉnh thực trạng quản lý đất đai mà bạn đã nêu.

* Bạn Bùi Xuân Cường và Nguyên Tuấn Anh (Công ty Cổ phần Đồng Xanh) phản ánh: “5 tháng nay chúng tôi chưa nhận được đồng lương nào vì đến nay công ty chưa trả lương cho công nhân như đã hứa. Chúng tôi đã  gửi đơn kêu cứu khắp nơi nhưng vẫn chưa có hồi âm”.

- Vấn đề  Nhà máy Cồn ethanol Đại Tân (Công ty CP Đồng Xanh) nợ lương công nhân và nông dân, Báo Quảng Nam đã phản ánh, UBND tỉnh và các ngành liên quan cũng đã làm việc, tìm cách giải quyết; đồng thời đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương và các bộ ngành liên quan.

TÒA SOẠN

TÒA SOẠN